Renditingimused

Renditingimused

Abex Autorendi üldtingimused

Mõisted:

Rentnik - klient, kes esitab tellimuse Abex Autorendi broneerimiskeskkonnas aadressil www.abexcarrental.com;

Abex Autorent – broneerimisteenuse pakkuja Rentnikule;

Rendileandja - autorendi firma, kes varustab Rentniku sõidukiga konkreetses sihtkohas kohapeal.

Abex Autorent eeldab, et Rentnik järgib käesolevaid tingimusi ja Rendileandja tingimusi ning täidab rendilepingut heas usus.

1. Broneerimine:

Tellimuse broneering loetakse kinnitatuks, kui Abex Autorent on väljastanud Rentniku e-postile tellimuse kinnituse. Rendilepingu sõlmimisel ja auto kättesaamisel sihtkohas on Rentnik kohustatud esitama eelnevalt väljatrükitud tellimuse kinnituse. Rendileandja ei ole kohustatud Rentnikule sõidukit väljastama, kui Klient tellimuse kinnitust ei esita. Abex Autorent jätab endale õiguse loobuda tellimuse kinnitamisest vabade autode puudumisel. Tellimuse täitmise kindlustamiseks palume sisestada oma tellimus Abex Autorendi kodulehel võimalikult varakult, soovitavalt mitte hiljem kui 1 (üks) tööpäev enne rendiperioodi algust.

2. Rendi tingimused:

Auto broneerimiseks peab Rentnik nõustuma käesolevate Abex Autorendi üldtingimustega ja Rendileandja tingimustega. Rendileandja tingimused kuvatakse Abex Autorent kodulehel tellimuse sisestamisel ja nendega saab tutvuda enne tellimuse lõplikku vormistamist. Vastuolu korral Abex Autorendi üldtingimuste ja Rendileandja tingimuste vahel kehtivad autorendi teenusele Rendileandja tingimused. Tingimustega nõustudes kinnitab Rentnik, et on tutvunud kõikide tingimustega, tingimustest aru saanud ja nendega nõustunud. Kui Rentnik ei nõustu Abex Autorendi üldtingimuste või Rendileandja tingimuste mistahes punktiga, peab Rentnik broneerimise katkestama. Abex Autorent jätab endale õiguse muuta kehtivaid müügitingimusi ja -hindu. Tellimusele kehtivad alati tellimuse esitamise ajal jõus olnud tingimused.

3. Periood:

Rendihinnad põhinevad 24 tunnistel perioodidel. Kui sõidukit renditakse vähem kui 24 tunniks, tuleb tasuda 1 (ühe) ööpäeva ehk 24 tunni rendihind.

4. Rendilepingu sõlmimisel esitatavad dokumendid:

Palume tutvuda broneerimisel Rendileandja tingimustega.

5. Vanusepiirang ja juhistaaž:

Palume tutvuda broneerimisel Rendileandja tingimustega.

6. Tasumine:

Sõiduki renditasu deponeeritakse Rentniku krediitkaardilt kuni täies ulatuses. Lisaks rendisummale võib Rendileandja deponeerida tagatisraha võimalike kahjude, lisavarustuse, kütuse jm tagatiseks vastavalt Rendileandja tingimustele. Deponeeritud summa on krediitkaardil broneeritud kuni sõiduki tagastamiseni ja vabastatakse sõiduki (koos kaasneva lisavarustusega) tagastamisel samas seisukorras kui see oli väljastamisel. Juhul, kui sõiduki renditasu on juba deponeeritud ja enne rendiperioodi algust ning selgub, et Rendileandjal ei ole võimalik temast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) autot väljastada, tagastatakse Rentnikule deponeeritud summa koheselt täies ulatuses ning tellimus tühistub.

7. Rendist loobumine:

a) Kui Rentnik annab teada rendist loobumisest vähemalt 1 (üks) tööpäev enne rendiperioodi algust, tagastatakse broneerimisel deponeeritud summa täielikult.

b) Kui Rentnik loobub rendist vähem kui 1 (üks) tööpäev enne rendiperioodi algust või ei anna teada rendist loobumisest, jätab Abex Autorent broneeringu tagastamata ja lisaks debiteerib kliendilt leppetrahvi, kui see on ette nähtud Rendileandja tingimustes.

8. Makseviisid:

Abex Autorent aktsepteerib rendisumma deponeerimisel järgmisi krediitkaarte: VISA ja EuroCard/MasterCard. Rendileandja juures võidakse aktsepteerida erinevaid makseviise, mis on loetletud Rendileandja tingimustes.

9. Kindlustus:

Rendihinnas sisaldub tavapäraselt Standard kindlustuspakett, mille tingimustega saab broneerimisel tutvuda Rendileandja tingimustes.

10. Kasutuspiirkond:

Tavapäraselt on rendiauto kasutuspiirkonnaks väljastusmaa (-riik). Kasutuspiirkonna piirangud, lisatasud ja riikide loetelu, kuhu on lubatud rendisõidukiga sõita, on nimetatud Rendileandja tingimustes.

11. Jurisdiktsioon:

Renditingimused ja rendileping alluvad Euroopa Liidu (EL) seadusandlusele. Kui vaidluse korral kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Abex Autorendi asukohajärgses kohtus.

Rendiauto otsing